۱ مطلب با موضوع «بخش مرکزی :: دهستان زاوه :: روستای کنگ سفلی» ثبت شده است