۱ مطلب با موضوع «بخش سلیمان :: دهستان سلیمان :: روستای قلعه نو» ثبت شده است